foto2

Poniżej opracowanie pana Roberta Kosteckiego na temat historii rodu Kosteckich herbu Korczak. Pełny tekst - tutaj, strona 13.

Kosteccy

 Moje uwagi do powyższego tekstu, zgodnie z posiadanymi dokumentami:

  • Anna Korpyłowicz, nie Korpetowicz
  • Maciej poślubił Marię Miksz, a nie Held (i nie Mikosz, jak bylo to mylnie odczytywane wcześniej)
  • Bolesław urodził się ok. 1861 a nie 1871 (patrz Bolesław Kostecki)
  • Bolesław poślubił Olgę Mentschel a nie Moentschel (patrz wszystkie dokumenty rodziny Mentschel)
  • Czy Bolesław podawał się w środowisku inteligencji lwowskiej za hrabiego, tego nie wiadomo, jest to raczej sugestia pana Roberta Kosteckiego, po otrzymaniu ode mnie informacji na temat moich przodków: w rodzinie mojej babci mówiło się, że jej ojciec był hrabią, lub że ona powinna się zachowywać jak hrabianka. Być może wynikało to z negatywnego podejścia osób, wychowujących babcię po śmierci jej matki, do ojca, który - podobno - stracił jej majątek i rozwiódł się z nią. W każdym razie nic nie wiadomo na temat, czy on sam podawał się za hrabiego.

Copyrigcht © 2024   Moja Rodzina