foto2

Uwaga: Przodkowie Stanisława Pawlik Gwozdeckiego, również jego ojciec Franciszek mają w dokumentach  nazwisko jednoczłonowe Pawlik. Skąd zatem u Stanisława, mojego dziadka i jego dzieci, ta zmiana? Wyjaśnienie znajduje się w metryce urodzenia Stanisława, a właściwie odpisie aktu urodzenia wystawionym w 1920 r (Stanisław urodził się w 1884 r.) nazwisko jego ojca jest wpisane w brzmieniu: Franciszek Pawlik Gwozdecki, a pod dokumentem znajduje się następujący wpis:

"Na mocy rozporządzenia Namiestnictwa gal. z dnia 26 lipca 1919 L.40848 i na polecenie Najprz. Konsystorza z dnia 30 sierpnia 1919 wpisano, że "Nomem patris hujus infantis est Pawlik Gwozdecki et non Pawlik" Ks.Leop.Niedzielski prob. L.S." (czyli "Nazwiskiem ojca tego dziecka jest Pawlik Gwozdecki a nie Pawlik").

Najprawdopodobniej pod zaborami polskie nazwiska były upraszczane a po uzyskaniu niepodległości osoby, które mogły udowodnić prawdziwie brzmienie swego nazwiska miały prawo do zmiany w dokumentach. Nie znalazłam konkretnego rozporządzenia w tej sprawie, ale taki wniosek można wyciągnąć z przytaczanego dokumentu (patrz Stanisław Pawlik Gwozdecki).

Copyrigcht © 2024   Moja Rodzina