foto2

FranciszekGoszczynskiur. 17 września 1855 w Piotrkowie
zm. 2 maja 1920 w Radomsku

 

Urzędnik, burmistrz, Radomska, społecznik

 

Ojciec: Antoni Goszczyński

Matka: Joanna Goszczyńska z d. Zygmuntowska, ur. 1830

 

Żona: Julia z d. Muszyńska (zm.1927)

 

Dzieci: 

- Antoni, ur. ?
- Janina ur. 1889,

- Marian, ur. 1891
- Stefan ur. 1892
- Tadeusz ur. 1894
- Wacław ur. 1896
- Maria ur. 1898
- Jan Gabriel, ur. 1900

"Uczył się w gimnazjum w Piotrkowie, ale szkoły nie ukończył. W służbie rządowej od 1 VIII 1872, w 1887 był pomocnikiem buchaltera w Urzędzie Powiatowym w Radomsku, od 13 IX 1888 do XII 1914 kasjer Magistratu w Radomsku (czasowo pełnił obowiązki burmistrza od XII 1910 do I 1911), następnie mianowany przez okupacyjne władze austriackie burmistrzem (XII 1914-IV 1917), od 1 IV 1917 do 31 V 1918 zasiadał w powołanej przez władze okupacyjne Radzie Miejskiej i jednocześnie sprawował funkcję wiceburmistrza. Ponadto zajmował się dystrybucją w Radomsku piotrkowskiego czasopisma „Tydzień” (V 1887-VII 1890).

W 1889 za wysługę lat awansowany do rangi sekretarza kolegialnego. Społecznik: w 1901 pełnił funkcję magazyniera w OSO, w 1909 wybrany do Rady Nadzorczej II Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego, w czasie I wojny światowej wspierał tworzenie Legionów i harcerstwa.

Odznaczony srebrnym Medalem na Pamiątkę Koronacji Cesarza Aleksandra III. Żonaty z Julią z Muszyńskich (zm. w 1927). Mieli co najmniej ośmioro dzieci: Antoniego, Janinę, Mariana, Stefana, Tadeusza, Wacława, Marię i Jana. Zm. 2 V 1920 w Radomsku, pochowany na Starym Cmentarzu."

Źródło informacji oraz fotografia: Radomszczański Słownik Biograficzny T.1, str. 60

Copyrigcht © 2024   Moja Rodzina