foto2

Andrzejur.  10 stycznia 1924 r w Gliniku Mariampolskim
zm. 26 stycznia 1914 w Izabelinie

Lekarz ftyzjatra (pulmonolog)

 

Ojciec - Henryk Węgrzyn, 1893 - 1967

Matka - Olga Węgrzyn z d. Kostecka, 1895 - 1992

 

Rodzeństwo:

- Jerzy Węgrzyn, 1918 - 1988
- Anna Kuczyńska z d. Węgrzyn, 1922 - 2011

 

Małżeństwo:
1. Krystyna z d. Ibiańska (1922 - 1989), (ślub 1946, rozwód 1950)

2. Małgorzata (Helena) z d. Pawlik-Gwozdecka (1927 - 2003), (ślub cywilny 1951, kościelny 1991)

Dzieci:
Sława - Anna, ur. 1952
Marek Krzystof, ur.1955

Dokumenty: poniżej metryka urodzenia, więcej dokumentów - tutaj.

 AndrzejMetryka

Ze wspomnienia w KTL (Kaliskim Towarzystwie Lekarskim), autor dr Zbigniew Kledecki:

Dr Andrzej Węgrzyn urodził się 10 I 1924 w Gliniku Mariampolskim (woj. małopolskie), ojciec Henryk inżynier, matka Olga de domo Kostecka. Podczas II wojny światowej pracował w lesie jako drwal, w fabryce przetworówrybnych w tarnowskim getcie, jako strażak w Warszawie (przez 2 tygodnie w getcie w czasie powstaniażydowskiego), potem było Jasło i wreszcie Gorlice, stale jako strażak. Maturę zdał w tajnym LiceumOgólnokształcącym w Tarnowie w 1944 r.

W 1945 r. został przyjęty na Wydział Lekarski AM we Wrocławiu. Zapadł na gruźlicę płuc, przerwałstudia na 3 lata. Dyplom lekarski 3 X 1955 r. W 1958 Io specjalizacji w chorobach płuc i gruźlicy, a 10lat później – IIo.

Pracował w sanatoriach przeciwgruźliczych Gostynin-Kruk (1955-1958) i Maków Podhalański(1958-1960). W 1960 r. objął kierownictwo Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy w Ropczycach. W 1967 r.przeniósł się do Kalisza na podobne stanowiska, pracował tu do emerytury, do XII 1988 r. Jako emerytjeszcze przez dalsze 3 lata pracował w Kaliszu i dodatkowo w Jarocinie.

Był bardzo zaangażowany politycznie w latach 1980-1983. Członek Zarządu Okręgu Solidarności wKaliszu, delegat na Zjazd w Gdańsku. W stanie wojennym autor wielu artykułów w prasie podziemnej.W 1982 r. skazany przez Sąd Rejonowy w Kaliszu na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata i 10 tys. złgrzywny. W 1983 r., w wyniku gróźb ze strony UB, że jeśli nie zaprzestanie działalności związkowej to milicja zajmie się jego chorą żoną – wycofał się całkowicie z polityki.

Śp. Andrzej był lekarzem z powołania, człowiekiem światłym, zapalonym filatelistą, numizmatykiem i esperantystą. (...) Był członkiem KaliskiegoTowarzystwa Lekarskiego w latach 1967-2003. W 1975 r. otrzymał odznakę „Zasłużony dla PolskiegoTowarzystwa Lekarskiego”.

Po śmierci żony Małgorzaty w 2003 r. przeniósł się do Izabelina pod Warszawą. Zmarł 26 I 2014 r.,dwa tygodnie po ukończeniu 90 lat.

 

 

Copyrigcht © 2024   Moja Rodzina