foto2

ur. nie później niż 1729 - zm nie wcześniej niż 1809 *

 

Ojciec: ? (Mikołaj Łągiewski?)**

Matka: .? (Elżbieta Łągiewska?)**

 

Brat? (Mikołaj Łągiewski?)**

 

Żona:  Konstancja z d.?

Dzieci: Wawrzyniec, Mikołaj 1766, Wojciech, Marianna, Jan Nepomucen, Katarzyna (daty urodzenia poniżej)


* Daty urodzenia i śmierci Bartłomieja wyliczone na podstawie wpisu w Akcie Ślubu jego wnuka Kazimierza Łągiewskiego 11.01.1809 roku, który był wychowankiem Bartłomieja, obecnego na ślubie i mającego wówczas "przeszło 80 lat" (patrz poniżej fragment tego dokumentu)

** Hipoteza pana Pawła Hynowskiego (myheritage.pl) - Bartłomiej mógłby być synem Mikołaja i Elżbiety Łągiewskich, lub też młodszym bratem Mikołaja. Potomstwo obu z nich zarejestrowano w aktach metrykalnych parafii piotrkowskiej a identyczne nazwisko sugeruje bliskie pokrewieństwo.

 

Dokumenty:

(Źródło geneteka.geneolodzy.pl) - Fragment Aktu Ślubu Kazimierza Łągiewskiego, wnuka Bartłomieja: "Roku tysiąc ośmset dziewiątego dnia jedenastego miesiąca stycznia (...) stawił się Kazymierz Łągiewski liczący podług metryki przy tutejszym Kościele lat dwadzieścia dwa syn Mateusza nie żyjącego i Petronelli Łągiewskich w przytomności Bartłomieia Łągiewskiego Dziadka swoiego liczącego lat przeszło ośmdziesiąt, u którego był iak wychowanek. Stanęła oraz Maryanna Łączyńska Panna licząca (...)

KazimierzLagiewskiSlub

(źródło geneteka.geneolodzy.pl) - Dzieci Bartłomieja i Konstancji Łągiewskich (akty ur. po łacinie, daty ur. w uwagach)

DzieciBartłomiejaKonstancji

Akt urodzenia (po łacinie) rok 1766, Nicolaus syn Bartolomei et Constantia Łągiewski (żródło geneteka.geneolodzy.pl)

MikołajŁągiewski Ur

Copyrigcht © 2024   Moja Rodzina